Oprava fasády

 

 

Vlastní oprava historické fasády ve většině případů probíhá následovně:

  • příprava (zábory, jednání na památkovém, případně i stavebním úřadě)
  • montáž lešení
  • odstranění vadných omítek, čištění štukových prvků, mytí fasády tlakovou vodou
  • opravy jádrových omítek
  • výměna klempířských prvků a izolací balkónů
  • opravy(případně nová) vrchních omítek a štukové výzdoby
  • nátěr fasády minerální barvou

 

V případě oprav probarvených (břízolitových) tvrdých omítek se slídou místo nátěru se provádí kamenické opracování omítek a bezbarvý hydrofobní nátěr.

 

 

 

 

pragofas

 

 

 

 

 

(c) PRAGOFAS