Postup prací

 

 

Na základě poptávky provedeme prohlídku fasády, zaměření a případné sondy pro zjištění stavu omítek. Vypracujeme cenovou nabídku. Po jejím odsouhlasení následuje uzavření smlouvy o dílo s uvedením popisu a postupu prací, použitých materiálů a termínů.

Na základě plné moci dále vyřídíme potřebná povolení (zábory pro lešení a souhlas příslušného úřadu památkové péče.

Na základě provedených sond pomůžeme vybrat barevné odstíny na fasádu a projednáme jejich odsouhlasení úřadem památkové péče.

 

 

 

pragofas

(c) PRAGOFAS